Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 15,1l -24


1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.

2 Farizeji a zákonníci šomrali: "Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi."

3 Preto im povedal toto podobenstvo:

4 "Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?

5 A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia,

6 a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: "Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila."

7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde?

9 A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie. Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila."

10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie."

11 A pokračoval: "Istý človek mal dvoch synov.

12 Mladší z nich povedal otcovi: "Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí." A on im rozdelil majetok.

13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.

15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť.

16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.

17 Vstúpil teda do seba a povedal si: "Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu.

18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.

19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov."

20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.

21 Syn mu povedal: "Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom."

22 Ale otec povedal svojim sluhom: "Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy!

23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme,

24 lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa." A začali hodovať.