Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 10,25-37


25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: "Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?"

26 Ježiš mu vravel: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?"

27 On odpovedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!"

28 Povedal mu: "Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!"

29 Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: "A kto je môj blížny?"

30 Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.

31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho.

32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto.

34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.

35 Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: "Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať."

36 Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?"

37 On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"