Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 1,46-56


46 Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána

47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno

50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.

53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

55 ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."

56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.