Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 1, 26-38


26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,

27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou."

29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.

31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida,

33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."

34 Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"

35 Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.

36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná!

37 Lebo Bohu nič nie je nemožné."

38 Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.