Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 6,41-51


41 Židia na neho šomrali, lebo povedal: "Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,"

42 a hovorili: "Vari to nie je Ježiš, Jozefov syn, ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: "Zostúpil som z neba?!"

43 Ježiš im odpovedal: "Nešomrite medzi sebou!

44 Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.

45 U Prorokov je napísané: "Všetkých bude učiť sám Boh." A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne.

46 Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.

47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.

48 Ja som chlieb života.

49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.

50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.

51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta."