Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 6, 30-35


30 Povedali mu: "Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?

31 Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: "Dal im jesť chlieb z neba."

32 Ježiš im odvetil: "Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.

33 Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život."

34 Povedali mu: "Pane, vždy nám dávaj taký chlieb."

35 Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.