Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 5,1-3.5-16


1 Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.

2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí.

3 V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.

5 Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov.

6 Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: "Chceš ozdravieť?"

7 Chorý mu odpovedal: "Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde."

8 Ježiš mu vravel: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"

9 A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota,

10 preto Židia hovorili uzdravenému: "Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!"

11 Ale on im odvetil: "Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: "Vezmi si lôžko a choď!"

12 Pýtali sa ho: "A kto je ten človek, čo ti povedal: "Vezmi a choď?"

13 Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste.

14 Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: "Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie."

15 A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil.

16 A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu.