Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 3,1-15


1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov.

2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh."

3 Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."

4 Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?"

5 Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.

7 Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.

8 Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha."

9 Nikodém sa ho opýtal: "Ako sa to môže stať?"

10 Ježiš mu odvetil: "Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš?

11 Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.

12 Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?

13 Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka.

14 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka,

15 aby každý, kto verí, mal v ňom večný život."