Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 2,13-25


13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.

15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly

16 a predavačom holubov povedal: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!"

17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: "Strávi ma horlivosť za tvoj dom."

18 Židia sa ho opýtali: "Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?"

19 Ježiš im odpovedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."

20 Židia povedali: "Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?"

21 Ale on hovoril o chráme svojho tela.

22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.

24 Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého

25 a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.