Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 11, 45- 53


45 Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.

46 No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.

47 Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: "Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia.

48 Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ."

49 Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: "Vy neviete nič.

50 Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ."

51 Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval že Ježiš má zomrieť za národ

52 a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti.

53 A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.