Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 1, 6-8. 19-28


6 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján.

7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.

8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

19 A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: "Kto si ty?",

20 on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: "Ja nie som Mesiáš."

21 "Čo teda," pýtali sa ho, "si Eliáš?" Povedal: "Nie som." "Si prorok?" Odpovedal: "Nie."

22 Vraveli mu teda: "Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?"

23 Povedal: "Ja som hlas volajúceho na púšti: "Vyrovnajte cestu Pánovi," ako povedal prorok Izaiáš."

24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.

25 A pýtali sa ho: "Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?"

26 Ján im odpovedal: "Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.

27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi."

28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.