Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jak 2,14-26


14 Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť?

15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa

16 a niekto z vás by im povedal: "Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!", ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!

17 Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.

18 Ale niekto povie: "Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.

19 Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa!

20 Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?

21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov, keď obetoval na oltári svojho syna Izáka?

22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť.

23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: "Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť." A bol nazvaný Božím priateľom.

24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.

25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou?

26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.