Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Iz 45,22-24


22 Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet.

23 Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla pravda, slovo, ktoré sa nevráti, že mne sa skloní každé koleno, prisahať bude každý jazyk:

24 "Len v Pánovi," povedia o mne, "je pravda a moc." K nemu prídu, a to zahanbení, všetci, čo proti nemu blčali.