Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Hebr 10,5-10


5 Preto keď prichádza na svet, hovorí: "Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo.

6 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech.

7 Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam - vo zvitku knihy je napísané o mne -, aby som plnil tvoju vôľu, Bože."

8 Najprv hovorí: "Obety ani dary, ani obety zápalné ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili" - a ony sa prinášajú podľa zákona.

9 Potom povedal: "Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu." Ruší prvé, aby ustanovil druhé,

10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.