Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Gal 1,15-24


15 Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo

16 zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou,

17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi prv ako ja, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku.

18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní.

19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata.

20 A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem.

21 Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície.

22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy,

23 ibaže počuli: "Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil,"

24 a oslavovali Boha za mňa.