Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Flp 2,6-11


6 On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

8 Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno,

10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí

11 a aby každý jazyk vyznával: "Ježiš Kristus je Pán!" na slávu Boha Otca.