Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ef 6,10-17


10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!

14 Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti

15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja!

16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!

17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!