Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ef 5, 21 - 33


21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.

22 Ženy svojim mužom ako Pánovi,

23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.

24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu,

26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom,

27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.

28 Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.

29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,

30 lebo sme údmi jeho tela.

31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.

32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.

33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.