Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 2Pt 3,13


13 Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.