Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1Kor 15,3-5


3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem,

4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,

5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.