Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1Kor 15,35-37.42.52-53


35 Ale niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?"

36 Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie.

37 A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné.

42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné;

52 razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.

53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.