Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1Kor 15,12-14.20


12 Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet?

13 Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený.

14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.

20 Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.