Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1Kor 11,27-29


27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.

28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha.

29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.