Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1 Kor 11, 3-16


3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.

4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu.

5 A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu: je to to isté, ako keby sa dala oholiť.

6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje.

7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža.

8 Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža.

9 Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.

10 Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom.

11 Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy,

12 lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.

13 Posúďte sami: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená?

14 A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy,

15 kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja.

16 Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi.