Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 148,1-4


1 ALELUJA. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach.

2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;

3 chváľte ho, slnko a mesiac; chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;

4 chváľte ho, nebies nebesia a všetky vody nad oblohou.