Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 16, 1-2. 5. 7-11


1 Miktam. Dávidov žalm. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

2 Hovorím Pánovi: "Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba."

5 Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.

7 Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

8 Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

9 Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji.

10 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.