Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Prís 3,1-10


1 Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,

2 bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.

3 Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca!

4 Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi. Bázeň Božia

5 Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!

6 Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.

7 Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!

8 (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.

9 Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody

10 a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.