Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Prís 12,8-17


8 Človeka chvália podľa jeho rozumu, ale tým, kto má prevrátené srdce, budú pohŕdať.

9 Lepšie byť neváženým a byť sluhom sebe samému, ako pokladať sa za váženého a o chlieb biedu trieť.

10 Spravodlivý sa stará o potreby svojho dobytka, najvnútornejšie vnútro bezbožných je však ukrutné.

11 Kto obrába svoje pole, má chleba nadostač, kto sa však ženie za daromnicami, rozum potratil.

12 Tvrdz oplanov sa rozváľa, lež koreň spravodlivých bude trváci.

13 Do previnenia (svojich) perí sa zakosíľuje ničomník, spravodlivý sa však vymkýna z úzkostí.

14 Každý sa nasýti blaha z ovocia (svojich) úst a človekovi sa odplatí podľa (skutkov) jeho rúk.

15 Bláznovi sa zdá, že je správna jeho cesta, múdry však poslúcha radu.

16 Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru.

17 Kto vypovedá pravdu, hlása spravodlivosť, (falošný svedok však prináša len) klam.