Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 91,1-8


1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2 povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj."

3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom,

5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,

6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

7 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.

8 Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.