Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 9,8-13


8 Ale Pán tróni naveky, už si pripravil stolec sudcovský.

9 A spravodlivo bude súdiť svet, podľa práva bude súdiť národy.

10 Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.

11 Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.

12 Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Sione prebýva, ohlasujte jeho skutky medzi národmi.

13 Lebo on, čo pomstí krv, na nich pamätá, nezabúda na nárek bedárov.