Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 77,11-21


11 Vtedy som si povedal: "To je tá bolesť moja, že sa pravica Najvyššieho odvrátila odo mňa."

12 Pamätám, Pane, na tvoje skutky, pamätám na dávne zázraky.

13 O všetkých tvojich dielach rozmýšľam a uvažujem o tvojich činoch.

14 Bože, tvoja cesta je svätá. Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?

15 Ty si Boh, ty konáš zázraky, národom si dal poznať svoju moc.

16 Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud, synov Jakubových a Jozefových.

17 Bože, uzreli ťa vody, uzreli ťa vody a rozbúrili sa i zvírili sa hlbiny.

18 Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel a zôkol-vôkol tvoje šípy šľahali.

19 Ako hrmot kolies zaburácal tvoj hrom, blýskavica ožiarila zemekruh, zem sa zachvela a zatriasla.

20 Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje chodníky, ale tvoje stopy nikde nebadať.

21 Ako ovce si viedol svoj ľud rukou Mojžiša a Árona.