Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 73,1-14


1 Asafov žalm. Aký dobrý je Boh voči statočným, Boh voči tým, čo majú srdce čisté.

2 No mne sa temer nohy podlomili, takmer som sa zapotácal.

3 Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.

4 Neprekáža im zhola nič, sú zdraví a vypasení,

5 nesužujú sa ako iní smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia.

6 Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho.

7 Akoby z tuku sa liahne ich zloba a vybuchuje zlomyseľnosť.

8 Posmievajú sa a zlomyseľne hovoria, povýšenecky sa zastrájajú.

9 Ústa dvíhajú proti nebu a jazyk sa im vláči po zemi.

10 Sedia si na výšinách a nezasahuje ich povodeň.

11 Vravia si: "Vari to vidí Boh? A vie o tom Najvyšší?"

12 Hľa, to sú hriešnici: bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo.

13 Nuž povedal som si: "Veru nadarmo som si srdce čisté zachoval a v nevinnosti som si ruky umýval;

14 šľahaný som deň čo deň a trestaný už od rána."