Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 55,13-24


13 Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť; a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl.

14 Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

15 S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok; v sprievode sme kráčali Božím domom.

16 Smrť nech sa vrhne na nich a do podsvetia nech zídu zaživa, lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi uprostred.

17 Ja však budem volať k Bohu a Pán ma zachráni.

18 Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať a vypočuje môj hlas.

19 Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia, lebo ich je mnoho proti mne.

20 Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí, on, ktorý je spred vekov. Lebo oni sa nezmenia a Boha sa neboja.

21 Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom a porušuje zmluvu.

22 Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.

23 Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

24 Ty ich však, Bože, zhodíš do priepastí skazy. Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní; ale ja dúfam v teba, Pane.