Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 42,1-6


1 Zbormajstrovi. Poučný chválospev Koreho synov.

2 Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

3 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?

4 Slzy sú mojím chlebom vo dne i v noci, keď sa ma deň čo deň spytujú: "Kdeže je tvoj Boh?"

5 Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky.

6 Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha.