Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 25,8-15


8 Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom.

9 Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.

10 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

11 Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

12 Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

13 Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

14 Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu.

15 Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.