Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 21,1-7


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy.

3 Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol.

4 Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

5 Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy, naveky.

6 Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, ozdobuješ ho velebou a nádherou.

7 Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.