Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 119,25-32


25 Uviazol som v prachu, oživ ma podľa svojho slova.

26 Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul; pouč ma o svojich prikázaniach.

27 Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch.

28 Od zármutku je moja duša plná sĺz; pozdvihni ma podľa svojho slova.

29 Odvráť ma od cesty lži a milostivo mi daj svoj zákon.

30 Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.

31 Prilipol som, Pane, k tvojim príkazom; nezahanbi ma.

32 Pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.