Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 108,6-14


6 Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

7 Zachráň svojich najmilších; pomôž svojou pravicou a vyslyš ma.

8 Vo svojej svätyni Boh povedal: "S radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam sukotské údolie."

9 Môj je Galaád a môj je Manasses; Efraim je prilba mojej hlavy a Júda moje žezlo vladárske.

10 Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam, Idumea sa mi stane podnožkou, nad Filištínskom víťazne zajasám."

11 Kto ma privedie do opevneného mesta a kto ma odprevadí až do Idumey?

12 Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

13 Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.

14 S Bohom budeme udatní, on našich nepriateľov pošliape.