Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ž 107,10-22


10 V temnotách a v tieni smrti sedeli, sputnaní biedou a železom,

11 lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli.

12 Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci.

13 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.

14 Z temnôt a z tône smrti ich vyviedol a ich putá rozlomil.

15 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí,

16 lebo rozdrvil brány bronzové a rozlomil závory zo železa.

17 Na ceste neprávosti rozum stratili a trpeli za svoje priestupky.

18 Každý pokrm sa im sprotivil a priblížili sa až k bránam smrti.

19 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí.

20 Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.

21 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí.

22 Obetu chvály nech mu prinesú, o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním.