Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 22. 02. 2024


Katedry svätého Petra, apoštola

Dnešné liturgické čítania


Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte... Pokračovať v čítaní

1: 1 Pt 5, 1-4 Ž: Ž 23, 1-3. 4. 5. 6 E: Mt 16, 13-19

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (53. deň)

"Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa, a naplnil som ho Božím duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu, aby zhotovil plány a aby ich uskutočnil v zlate, v striebre a medi, aby brúsil kamene... Pokračovať v čítaní

Ex 31,1-33,6 Mk 6,30-56 Ž 25,1-7

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996