Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 28. 06. 2022


Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka, Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Dnešné liturgické čítania


Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do... Pokračovať v čítaní

1: Sk 3, 1-10 Ž: Ž 19, 2-3. 4-5 E: Jn 21, 15-19

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (178. deň)

Keď Achab zazrel Eliáša, Achab sa ho spýtal: "Si to ty, záhubca Izraela?" Odpovedal: "Nie ja zapríčiňujem záhubu Izraela, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili Pánove príkazy a šli ste za bálmi. Teraz však pošli a daj zvolať ku mne celý Izrael... Pokračovať v čítaní

1Kr 18,16-19,21 Sk 17,22-18,8 Ž 78,17-31

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996