Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 20. 01. 2022


Štvrtok 2. týždňa v Cezročnom období, ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka - hlavného patróna ordinariátu a titul katedrály

Dnešné liturgické čítania


Milovaní, ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však... Pokračovať v čítaní

1: 1 Pt 3, 14-17 Ž: E: Mt 10, 28-33

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (20. deň)

I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára, a dal ich pod dozor do domu veliteľa tesnej stráže, do žalára, kde bol uväznený Jozef. A veliteľ telesnej stráže poveril Jozefa, aby im posluhoval. Tu istej noci obaja, čašník... Pokračovať v čítaní

Gn 40,1-41,32 Mt 14,1-21 Prís 2,12-22

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996