Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 02. 02. 2023


Obetovanie Pána

Dnešné liturgické čítania


Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu a... Pokračovať v čítaní

1: Mal 3, 1-4 Ž: Ž 24, 7. 8. 9. 10 E: Lk 2, 22-40

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (32. deň)

"Vari je človek na osoh Bohu?! Osoží len sebe, kto má rozum. Má Všemohúci radosť, že si statočný, a zisk z toho, že si lepšíš svoje cesty? Azda tresce ťa pre tvoju bohabojnosť, dáva sa preto s tebou do sporu? Či nie preto je veľká... Pokračovať v čítaní

Jób 22,1-24,25 Mt 21,18-32 Prís 3,21-35

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996