Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 14. 08. 2022


20. nedeľa v Cezročnom období, Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

Dnešné liturgické čítania


Dávid zhromaždil celý Izrael v Jeruzaleme, lebo sa prenášala Pánova archa na miesto, ktoré pre ňu pripravil. Zhromaždil aj Áronových synov a levitov. Synovia Léviho niesli Božiu archu pomocou žrdí na pleciach, ako to podľa Pánovho slova prikázal Mojžiš. Dávid... Pokračovať v čítaní

1: 1 Krn 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 Ž: Ž 132, 6-7. 9-10. 13-14 E: Lk 11, 27-28

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (225. deň)

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty. Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho... Pokračovať v čítaní

Kaz 7,1-9,10 1Kor 7,32-8,13 Ž 95,1-11

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996