Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 13. 08. 2022


Sobota 19. týždňa v Cezročnom období

Dnešné liturgické čítania


Pán prehovoril ku mne takto: „Ako to, že si v Izraelovej krajine hovoríte príslovie: ‚Otcovia jedli nezrelé hrozno a synom stŕpli zuby?‘ Ako žijem, hovorí Pán, Boh, už nebudete hovoriť toto príslovie v Izraeli. Veď každý život je môj: tak... Pokračovať v čítaní

1: Ez 18, 1-10. 13b. 30-32 Ž: Ž 51, 12-13. 14-15. 18-19 E: Mt 19, 13-15

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (225. deň)

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty. Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho... Pokračovať v čítaní

Kaz 7,1-9,10 1Kor 7,32-8,13 Ž 95,1-11

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996