Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 24. 02. 2024


Sobota po 1. pôstnej nedeli

Dnešné liturgické čítania


Mojžiš povedal ľudu: „Dnes ti Pán, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto príkazy a ustanovenia; zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše. Dnes si... Pokračovať v čítaní

1: Dt 26, 16-19 Ž: Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8 E: Mt 5, 43-48

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (54. deň)

Keď vyšiel k stánku Mojžiš, všetok ľud vstal, každý sa postavil pri vchode do svojho stanu a hľadel za Mojžišom, kým neprišiel k stánku. A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode do stánku. Potom sa... Pokračovať v čítaní

Ex 33,7-34,35 Mk 7,1-30 Ž 25,8-15

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996