Listovať vo Svätom Písme

Žalm 98


1 Žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena.

2 Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.

3 Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

4 Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte, radujte sa a hrajte.

5 Hrajte Pánovi na citare, na citare a na harfe zunivej.

6 Za hlaholu trúb a poľníc jasajte pred tvárou Kráľa a Pána.

7 Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú.

8 Tlieskajte, rieky, rukami, jasajte s nimi, vrchy,

9 pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a podľa práva národy.