Listovať vo Svätom Písme

Žalm 97


1 Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.

2 Vôkol neho oblaky a mrákavy, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.

3 Predchádza ho oheň, čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov.

4 Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa.

5 Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, pred Pánom celej zeme.

6 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia a jeho slávu vidia všetky národy.

7 Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli.

8 Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, nad tvojimi súdmi.

9 Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.

10 Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

11 Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.

12 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a oslavujte jeho sväté meno.