Listovať vo Svätom Písme

Žalm 95


1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

2 Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami.

3 Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ.

4 V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotyčné štíty.

5 Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky.

6 Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

7 Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.

8 Čujte dnes jeho hlas: "Nezatvrdzujte svoje srdcia.

9 ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.

10 Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom;

11 tí veru moje cesty neznajú. Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja."