Listovať vo Svätom Písme

Žalm 94


1 Bože odplaty, Pane, Bože odplaty, zjav sa.

2 Povstaň, ty, ktorý súdiš zem, odplať pyšným, čo si zaslúžili.

3 Dokedy ešte hriešnici, Pane, dokedy ešte budú hriešnici jasať?

4 Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny?

5 Pane, šliapu po tvojom ľude a tvoje dedičstvo týrajú.

6 Vraždia vdovy a cudzincov a zabíjajú siroty.

7 A hovoria si: "Pán to nevidí, nevie o tom Boh Jakubov."

8 Pochopte to, vy, nerozumní v národe, kedy to porozumiete, hlupáci?

9 Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul, alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?

10 Že by netrestal ten, čo vychováva národy, čo učí ľud múdrosti?

11 Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne.

12 Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš a poúčaš o svojom zákone,

13 aby si mu uľavil v dňoch nešťastných, kým pre hriešnika nevykopú jamu.

14 Lebo Pán neodvrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo.

15 Súd sa zasa navráti k spravodlivosti a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční.

16 Proti ničomníkom ktože mi pomôže a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?

17 Keby mi Pán nebol pomohol, už by som bol býval v ríši mlčania.

18 Ledva poviem: "Noha sa mi potkýna," hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

19 A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.

20 Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia, čo vysluhuje násilie, a nie zákon?

21 Na život spravodlivého sa vrhajú a odsudzujú krv nevinnú.

22 Mne sa však Pán stal pevnosťou a skalou útočišťa môj Boh.

23 On im odplatí za ich neprávosť a ich vlastnou zlobou ich vyhubí,

24 Vyhubí ich Pán, Boh náš.