Listovať vo Svätom Písme

Žalm 93


1 Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.

2 Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.

3 Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, pozdvihujú rieky svoj hukot.

4 Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje mocnejší je Pán na výsostiach.

5 Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.