Listovať vo Svätom Písme

Žalm 92


1 Žalm. Pieseň na Pánov deň.

2 Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;

3 za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc

4 na desaťstrunovej harfe a na lutne, spevom a citarou.

5 Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk.

6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké tvoje myšlienky!

7 Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe.

8 Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, večná záhuba ich predsa neminie;

9 no ty, Pane, si najvyšší naveky.

10 Veď to, Pane, tvoji protivníci, veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci.

11 Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, mažeš ma žírnym olejom.

12 Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.

13 Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu.

14 Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

15 Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti;

16 a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.