Listovať vo Svätom Písme

Žalm 91


1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2 povie Pánovi: "Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj."

3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom,

5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,

6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

7 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.

8 Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

9 Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

10 Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

11 lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.

13 Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš.

14 Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

15 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim.

16 Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.