Listovať vo Svätom Písme

Žalm 90


1 Modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.

2 Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.

3 Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: "Vráťte sa, synovia človeka!"

4 Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.

5 Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen;

6 sú ako bylina v rozpuku: ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá.

7 Hynieme vskutku pre tvoj hnev a desí nás tvoje rozhorčenie.

8 Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.

9 V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych.

10 Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame.

11 Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?

12 A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.

13 Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.

14 Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.

15 Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie.

16 Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera.

17 Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!