Listovať vo Svätom Písme

Žalm 85


1 Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov.

2 Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby.

3 Svojmu ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho hriechy.

4 Všetok hnev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie.

5 Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hnev.

6 Vari sa chceš hnevať na nás naveky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?

7 Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?

8 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

9 Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.

10 Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.

11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

12 Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba.

13 Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem.

14 Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.