Listovať vo Svätom Písme

Žalm 84


1 Zbormajstrovi. Na nápev "Lisy". Žalm Koreho synov.

2 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov;

3 túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.

4 Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh.

5 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia.

6 Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť.

7 Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.

8 Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

9 Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma, Bože Jakubov.

10 Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného.

11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov.

12 Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.

13 Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.